PhDr. Marta El Bournová - překlady


PhDr. Marta El Bournová - překlady, Mé vzdělání a praxe

Moje praxe

  1. Překladatelské oddělení MSS

  2. Jako OSVČ
    externí překladatelka pro agentury, externí jazyková redaktorka v nakladatelství Leda (slovníky, multimediální příručky, cizojazyčné konverzace atd.)

  3. Asistentka Parlamentu ČR, překladatelské služby, korektury

Moje jazykové vzdělání

Jazykové vzdělání v oboru germanistiky jsem získala na Univerzitě v Lipsku, SRN.

Moje vzdělání

  • Gymnázium do r. 1980
  • Univerzita Lipsko, SRN do r. 1985

germanistika + angličtina, učitelský obor
specializace lingvistika

Semináře a konference

V oboru se neustále vzdělávám a doplňuji si samostudiem a účastí na odborných akcích znalosti v oboru i informace o společenském dění. Významně mi v tom napomáhá členství v Jednotě tlumočníků a překladatelů.

Moje zahraniční zkušenosti

Pětileté studium oboru na Univerzitě v Lispku bylo dobrým základem pro mou překladatelskou praxi. S univerzitou jsem i nadále v kontaktu. Znalosti si obohacuji četbou v originále a také častým cestováním.

Můj největší překladatelský úspěch

Detailní popis interiéru kostela – co jsem si nejdříve musela nastudovat literatury (nejen seznámení se s historií, ale i hlubší studium Bible, pochopení použitých termínů v oblasti umění)!

Mé nejlepší tlumočení

Námaha to byla veliká, ale zvládla jsem to – tlumočení fotbalistům po přátelském „mezistátním“ utkání (když většina z nich s vypitým množstvím piva zvyšovala jak svou slovní frekvenci, tak množství nesmyslů, na jejichž překladu trvala…)

PhDr. Marta El Bournová - překlady

V Římě V./171, Nižbor

Přijímám zakázky s delším termínem.

Důležité upozornění!

Momentálně nepřijímám tlumočnické zakázky, pouze písemné překlady, materiály k redakci a korektury.

Reklama:

Jazykové weby