PhDr. Marta El Bournová - překlady


PhDr. Marta El Bournová - překlady, Korektury překladů

Jazykové korektury

Čeština •  Němčina

Korektorské služby

Mohu provést korektury textu v českém a německém jazyce (gramatika, jednotnost názvosloví a stylu, úprava)

  • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

    Při provádění slohové korektury dbám na jednotnost a stylovou kompaktnost jazyka.

  • Předtiskové korektury  –

    Korektury provádím velice pečlivě a svědomitě. Dbám na opravy gramatiky a interpunkce, jednotnost terminologie, grafiky. Zvláště pečlivě kontroluji detaily u nadpisů, titulků, kapitol, rozdělování řádků apod.

Ceník korektur
položka komentář             cena
korektura (čeština, němčina) 1 NS  100 Kč

Poznámka

U zakázek většího rozsahu upřednostňuji domluvu ceny individuálně.

PhDr. Marta El Bournová - překlady

V Římě V./171, Nižbor

Přijímám zakázky s delším termínem.

Důležité upozornění!

Momentálně nepřijímám tlumočnické zakázky, pouze písemné překlady, materiály k redakci a korektury.

Reklama:

Jazykové weby