PhDr. Marta El Bournová - překlady


PhDr. Marta El Bournová - překlady Nižbor, Z jazyka do jazyka - precizně a spolehlivě němčina, angličtina, ... PhDr. Marta El Bournová - překlady Nižbor, překlady, korektury

Můj hlavní přínos pro vás

Nabízím kvalitní překlady, založené na překladatelské praxi od roku 1985. Jsem nadšenec do lingvistiky, a proto jsou mé překlady…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

Hned po absolvování vysoké školy jsem začala pracovat v překladatelském oddělení mezinárodní instituce. V překladatelské praxi jsem…  

Profesionální překladatelské služby

Nabízím překladatelské služby v následujících kombinacích: z němčiny do češtiny z češtiny do němčiny z angličtiny do češtiny Mateřským…  

Proč právě tyto jazyky

Čeština je milovaná mateřština, slovenština hned za ní. Němčinu jsem si zvolila jako studijní obor, angličtina je jazyk, bez něhož nic…  

Co nejvíce překládám

Beletrie •  Obchodní korespondence •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Zákony •  Katalogy •  Propagační materiály, letáky •  Studie •  Tiskové zprávy •  Korespondence •  Vědecké práce •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody

Moje vzdělání

Gymnázium do r. 1980 Univerzita Lipsko, SRN do r. 1985 germanistika + angličtina, učitelský obor specializace lingvistika

A navíc...

Stále si prohlubuji jazykové znalosti, které umocňuji studiem kulturně-historických a společensko-politických souvislostí. Jsem také…

PhDr. Marta El Bournová - překlady

V Římě V./171, Nižbor

Přijímám zakázky s delším termínem.

Důležité upozornění!

Momentálně nepřijímám tlumočnické zakázky, pouze písemné překlady, materiály k redakci a korektury.

Reklama:

Jazykové weby