PhDr. Marta El Bournová - překlady


PhDr. Marta El Bournová - překlady, Mé sponzorské aktivity

Sponzorujte se mnou

Vyberte si také své preferované sbírky a charitativní akce ve svém okolí a poskytněte prosím pomoc potřebným. Své zachovalé obnošené šatstvo předejte pro občany v tísni azylovým domům, dětským domovům nebo pobočkám ČK. Stejně jako já buďte solidární s lidmi v nouzi, taková situace může potkat kohokoli z nás.

Moje sponzorské aktivity

V rámci možností podporuji pravidelně dobročinné sbírky a poskytuji příspěvky při charitativních akcích (koncertech, výstavách apod.)
Pro své spoluobčany v tísni (např. pro azylový dům pro muže bez přístřeší, azylový dům pro matky s dětmi) přenechávám sezónní oblečení, popř. obuv.

Sponzoruji
Položka Podrobnosti
podporuji charitativní sbírky a akce
poskytuji věci pro azylové domy

PhDr. Marta El Bournová - překlady

V Římě V./171, Nižbor

Přijímám zakázky s delším termínem.

Důležité upozornění!

Momentálně nepřijímám tlumočnické zakázky, pouze písemné překlady, materiály k redakci a korektury.

Reklama:

Jazykové weby