PhDr. Marta El Bournová - překlady


PhDr. Marta El Bournová - překlady, Proč si vybrat právě mě

3 důvody proč si vybrat mě

  1. Odvádím kvalitní práci za přiměřenou cenu.

  2. Ověřuji fakta, mé překlady jsou precizní.

  3. Jsem spolehlivá v termínech a ochotná k domluvě.

3 výhody, které nabízím

  1. Jsem spolehlivá v termínech a ochotná k domluvě.

  2. Pracuji svědomitě, na práci si dávám záležet.

  3. Dbám na jednotnost stylu, terminologie a zaručuji gramatickou správnost.

A navíc…

Stále si prohlubuji jazykové znalosti, které umocňuji studiem kulturně-historických a společensko-politických souvislostí.
Jsem také členem profesní organizace: Jednota tlumočníků a překladatelů.

Můj hlavní přínos pro vás

Protože ne všichni pracují svědomitě a spolehlivě.

Nabízím kvalitní překlady, založené na překladatelské praxi od roku 1985.

Jsem nadšenec do lingvistiky, a proto jsou mé překlady precizní, a to i z hlediska gramatiky a stylu.

Mou předností je svědomitost a spolehlivost, takže práci odevzdávám vždy včas a s ověřenými fakty. Právě za kvalitně odvedené překlady se mi dostává časté pochvaly, které si vážím a která mě motivuje.

Za kvalitu požaduji přiměřenou, nikoliv přemrštěnou cenu.

Co umím opravdu nejlépe

Práce s jazyky je neustálá výzva.

Pracuji především v kombinaci němčina – angličtina. Preferuji němčinu, v níž mám daleko více zkušeností i vzhledem k tomu, že jsem vystudovala obor germanistiky přímo na univerzitě v Německu.

Nejraději překládám texty společensko-vědní, historické, beletrii… Nejčastěji kromě těchto oborů pak zahraničně-politické, právnické, obchodně-ekonomické, ale i technické dokumentace a popisy…

Moje tradice, historie a zkušenosti

Překládám s láskou a trpělivostí.

Hned po absolvování vysoké školy jsem začala pracovat v překladatelském oddělení mezinárodní instituce.

V překladatelské praxi jsem pak pokračovala i v době, kdy jsem pracovala jako jazyková redaktorka pro německé publikace v cizojazyčném nakladatelství.

Cenné zkušenosti jsem získala při svém šestiletém působení jako asistentka v Parlamentu ČR, kde jsem taktéž uplatnila své služby překladatelky.

Jsem členem Jednoty tlumočníků a překladatelů, což je nezávislá profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů, jejímž posláním je mj hájit profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů a napomáhat jim k dalšímu vzdělávání.

PhDr. Marta El Bournová - překlady

V Římě V./171, Nižbor

Přijímám zakázky s delším termínem.

Důležité upozornění!

Momentálně nepřijímám tlumočnické zakázky, pouze písemné překlady, materiály k redakci a korektury.

Reklama:

Jazykové weby