PhDr. Marta El Bournová - překlady


PhDr. Marta El Bournová - překlady, Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

Kvalita mé práce je zajištěna svědomitou přípravou – nastudováním příslušné terminologie (i tématu jako takového), pečlivým přizpůsobením stylistiky překládaného textu stylistice obdobného originálu, v případě pochybností konzultuji kolegy a odborníky na danou oblast.

Za účelem dalšího vzdělávání si studiem a účastí na odborných akcích kontinuálně doplňuji své znalosti v oboru a informace o celkovém společenském dění.

Jsem členem asociací - profesních organizací

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů

JTP je nezávislá profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů,byla založena v roce 1990. Jejím posláním je mj. hájit profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhat jim k dalšímu vzdělávání a propagovat je na trhu práce.
JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.

PhDr. Marta El Bournová - překlady

V Římě V./171, Nižbor

Přijímám zakázky s delším termínem.

Důležité upozornění!

Momentálně nepřijímám tlumočnické zakázky, pouze písemné překlady, materiály k redakci a korektury.

Reklama:

Jazykové weby